שלום וברכה
מאחר ואת מכירת החמץ יש לעשות בשנה רגילה ובאופן הרגיל, ביחד עם מעשה קניין מול רב בית הכנסת או בא כוחו.
ע"פ פסקו של הרב ריסקין, השנה עקב המצב, ניתן יהיה לקיים את מכירת החמץ גם דרך הטלפון בשיחה לגבאי, או לנציג המועצה הדתית,
ולחילופין ניתן גם לעשות את המכירה דרך המייל/הפקס,
וזאת מאחר והדיבור דרך הטלפון או הכתיבה במחשב הם הנחשבים כמעשה הקניין.
בע"ה, בשנים הבאות נחזור לבצע את מכירת החמץ בדרך הרגילה.
את טפסי מכירת החמץ, יש לשלוח ל-מייל:  boblang@efrat.muni.il
 או לפקס.  מספר    9933858 (02)