חד פעמי א' - ה'
טבילה 10 ש"ח לטבילה

 

חד פעמי בערב שבת וחג
טבילה 21 ש"ח לטבילה

 

מנוי יומי
מנוי יומי - מבוגר 1500 ש"ח לשנה
הנחה למנוי בתשלום מראש  1350 ש"ח לשנה (ניתן לחלק עד 10 תשלומים)

 

מנוי ערבי שבת וחג
ערב שבת וחג  1092 ש"ח לשנה
הנחה למנוי תשלום מראש  983 ש"ח לשנה(ניתן לחלק עד 6 תשלומים )

 

לתשומת לבכם
טבילה ביום שבת כרוכה בתשלום 10 ש"ח 

בהתאם לחוזר מנכ"ל תש"ף 1 
– אין הנחות לתלמידים/ילדים/פנסיונרים

מנויים מתבקשים להסדיר את התשלום
(לשנה אזרחית – ינואר עד דצמבר מראש, ניתן לפרוס לתשלומים)

ילדים חייבים לטבול בליווי מבוגרים  
אין אחריות לטבילת ילדים ללא השגחה !!!

טבילה ללא תשלום במקווה -  דינה חלילה גזל. 
 אנו מבקשים למנוע מהציבור מכשול ומזהירים מגזל.