חד פעמי א' - ה'
טבילה 11 ש"ח לטבילה

 

חד פעמי בערב שבת וחג
טבילה 11 ש"ח לטבילה

 

הבהרה - טבילה ביום שבת כרוכה בתשלום 11ש"ח 

מנוי יומי
מנוי יומי - מבוגר 1248 ש"ח לשנה (104 ש"ח לחודש)
הנחה למנוי בתשלום מראש 

 1124 ש"ח לשנה (94 ש"ח לחודש )

(ניתן לחלק עד 10 תשלומים 10X113 )

 

מנוי ערבי שבת וחג
ערב שבת וחג   605 ש"ח לשנה 50.5 ש"ח לחודש 
הנחה למנוי תשלום מראש 

 545 ש"ח לשנה 45.5 ש"ח לחודש 

(ניתן לחלק עד 4 תשלומים 5X109 )

 

 

לתשומת לבכם
בהתאם לעדכון אגרות לשנת 2024 
– אין הנחות לתלמידים/ילדים/פנסיונרים

מנויים מתבקשים להסדיר את התשלום
(לשנה אזרחית – ינואר עד דצמבר מראש, ניתן לפרוס לתשלומים)

ילדים חייבים לטבול בליווי מבוגרים  
אין אחריות לטבילת ילדים ללא השגחה !!!

טבילה ללא תשלום במקווה -  דינה חלילה גזל. 
 אנו מבקשים למנוע מהציבור מכשול ומזהירים מגזל.