טבלת אנשי קשר - מועצה דתית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עליזה אלמקיס מזכירת המועצה הדתית 02-9931772 mdatit@efrat.muni.il
איתן וייס מזכיר המועצה הדתית 050-9761803 datmaz@efrat.muni.il

רבני קהילות

טבלת אנשי קשר - רבני קהילות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רב העיר בדימוס
מזכיר המועצה הדתית 050-9761803
052-8137967
רב שלום וברכה (דקל מערב) 02-9938193 052-5556793
רב (זית) 052-3214884
דיין (דגן) 054-2111993
רב אור חביב (דקל ג') 02-9932573 052-4767363
רב מגן אברהם (רימון) 02-9931923 052-2230308
רב שירת דוד(זית) 02-9934408 054-7781370
רב חב"ד (דקל) 02-9933920 054-8464772
רב שירת שלמה (תאנה) 02-9933336 054-6841481
תפארת אבות (דקל) 02-9938848 050-9938848
רב זית רענן (זית) 054-5247907
רב קהילת אורות יהודה (זית) 02-9931354 054-7825762
רב נטע בנימין (מרכזי ברימון) 050-6335544
רב "אורות הזית" ספרדי ירושלמי (זית) 02-5802140 054-8462140
רב 0556628847

לימודי קודש

טבלת אנשי קשר - לימודי קודש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הדס וולברג חברותא ללימוד 053-4294608 hadasvolberg@gmail.com
זלמן אייזנשטוק שעורי עזר בלימודי קודש (מכתה ד' ומעלה) 058-6277978 zalmaneisenstock@gmail.com
יצחק הראל לימוד תורה 058-5011200 orvetov@gmail.com

רשימת נאמני קורונה בבית הכנסת באפרת

טבלת אנשי קשר - רשימת נאמני קורונה בבית הכנסת באפרת
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אפי ריבנר ראשית דגנך 052-9454474
אריאל כהן בית הכנסת המרכזי בתמר 054-227-5299
יוסי גרשינסקי מנורת המאור 054-5664619
עדין קרון משכן צפורה 050-7446654
ר' אליהו תקותיאל אורות הזית 054-8883604
יהודה סאטלר זית רענן 0556658589
ארי גרינברג אשמורת אברהם 054-4346862
רמי בצלאל מרכזי בדקל ב' 052-3365211
הרב ניסן נחשון בית חב"ד 059-765990
שלום סרמונטה נחלת אופיר 052-8902617
עדי והב משכן יאיר 054-7717081
מיכאל דהן הגפן – ספרדי 050-3977784
שלמה אריאל לב אפרת 054-6661801
אנדי ויינשטיין שירת שלמה 054-2085071
עירשי דוד מגן אברהם 050-8210090
בנג'י עזיז רב תכליתי 054-4882194
אבנר שרון ספרדי ירושלמי רימון 054-3366962
משה באואר בית אהרון-גפן 052-3402438
אבי פייפר תפארת אבות 050-6623796
קווין פרל ברכה ושלום (דקל מערב) 052-3471648
ליונל עמר קול ברמה 050-6245434

סופרי סת"ם

טבלת אנשי קשר - סופרי סת"ם
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אליהו כהן סופר סת"ם 0533359305
רב רפי קדוש סופר סת"ם 02-9938830 052-5556793
שלמה ברוכים סופר סת"ם 052-2894755

בית דין ממונות

טבלת אנשי קשר - בית דין ממונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הרב איתן וייס מנהל בית הדין 050-9761803 Beitdin@efrat.muni.il

יועצות הלכה

טבלת אנשי קשר - יועצות הלכה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עטרה אייז - Atara Eis יועצת הלכה 058-401-6879
לורי נוביק - Laurie Novick יועצת הלכה 052-534-2917
הינדי גינזברג - Hindy Ginsberg יועצת הלכה 050-386-6066
גילה ברנר - Gila Braner יועצת הלכה 050-909-0232
אביבה שטרן - Aviva Stern יועצת הלכה 058-429-7393

משגיחי כשרות

טבלת אנשי קשר - משגיחי כשרות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ר' אריאל פרחי משגיח כשרות 054-2076467
ר שלמה בן דהן משגיח כשרות 054-6311065

הדרכת חתנים

טבלת אנשי קשר - הדרכת חתנים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הרב אהרן תורגמן הדרכת חתנים 02-9932168
הרב שמעון גולן הדרכת חתנים 02-9931950

הדרכת כלות

טבלת אנשי קשר - הדרכת כלות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
קלייר רוטר הדרכת כלות באנגלית 077-4406181 054-7206633
אביטל קדוש הדרכת כלות 052-5556792
גילה ברנר הדרכת כלות 02-9931923 0509090232
רבקה תורגמן הדרכת כלות 02-9932168
ויקי ריסקין הדרכת כלות 02-9931272
סיגלית רומנו הדרכת כלות 02-9309557
רחל קמחי הדרכת כלות 02-9931354
שרה ינוקא הדרכת כלות 02-9932839
שרה בן דוד הדרכת כלות 02-9932769

עריכת חופה וקידושין

טבלת אנשי קשר - עריכת חופה וקידושין
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הרב ברוך אפרתי עריכת חופה וקידושין 052-8370700
הרב עובדיה סימני עריכת חופה וקידושין 050-6737738
מיכאל פרדמן עריכת חופה וקידושין 02-9931266
הרב יואל נחשון עריכת חופה וקידושין 02-99313170
הרב הילל חבשוש עריכת חופה וקידושין 02-9934513
הרב יהודה גרינשטיין עריכת חופה וקידושין 0777010263
הרב אליהו בירנבאום עריכת חופה וקידושין 02-9932320
הרב יובל שרלו עריכת חופה וקידושין 02-9934694
הרב מנחם שריידר עריכת חופה וקידושין 02-9932844
הרב יהושע רייך עריכת חופה וקידושין 02-9933058
הרב שמעון גולן - חבר לשכת הרבנות עריכת חופה וקידושין 02-9931950
הרב שלמה ריסקין - מרא דאתרא עריכת חופה וקידושין 02-5488445

חברא קדישא

מודעות אבל

טבלת אנשי קשר - מודעות אבל
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אסתר מרגוליס esther.shizgal.margolis@gmail.com
חיים ריין 054-2449749
054-4931824
ראובן ירון 052-9961006

מחסן חברה קדישא

טבלת אנשי קשר - מחסן חברה קדישא
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אברהם בן צבי 054-8679966
שלמה האבשר 052-6006804
בנג'י עזיז 054-482194
חיים גמליאל 052-3948531

מוהלים

טבלת אנשי קשר - מוהלים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ישעיה לנגר מוהל משכונת התמר 0523809066
ר' דוד כהן מוהל 050-5768767
הרב איתן כהן מוהל 050-4401459
ד"ר ארי גרינספן מוהל 054-6336420
ד"ר יוסי אורבך מוהל 050-6735251
הרב חיים לייטר מוהל 054-7352408 ravhayim@gmail.com