המועדונית פועלת לילדים בכיתות א'-ו' הזקוקים למענה בתחום הלימודי, החברתי הרגשי. המועדונית פועלת בשיתוף של משרד הרווחה ומשרד החינוך, ומלווה באופן שוטף על ידי המחלקה לשירותים חברתיים במועצה ומחלקת החינוך.
צוות המועדונית מונה רכזת, מדריכה חינוכית ושתי בנות שרות לאומי וכוללת 15 ילדים.
צוות המועדונית בונה תכנית טיפולית אישית לכל ילד, עם דגש מיוחד על מתן מענה לצרכים לימודיים ורגשיים, ונמצא בקשר שוטף עם ההורים ובתי הספר.
במועדונית נערכות פעילויות העשרה שונות, שיחות אישיות, וחונכות אישית לכל ילד.
המועדונית פועלת בימים א'-ה' בשעות 14:00-18:00