מוזה באה לגן

'מוזה באה לגן' היא תוכנית לקידום האומנות וטיפוחה בגן הילדים.
התכנית מתבססת על מדיניות האגף לחינוך קדם יסודי, על קווים מנחים לעשייה החינוכית בגן הילדים.  
על חינוך יצירתי בגישה רב תרבותית אינטראקטיבית, אשר מתכללת את תחום ההבעה והיצירה בחומרים, את ההתבוננות והדיאלוג עם יצירת אומנות ומרכיביה ואת החינוך לצריכת תרבות, תוך חוויה ומשחק.
במסגרת התכנית מגיע לחלק מהגנים  מדריכה מטעם משרד החינוך המעשירה את הילדים באופן קבוע.