המועצה הדתית מסייעת, בהתנדבות, למבקשים להדפיס מודעות אבל,
יש לפנות בשעות קבלת הקהל למזכירת המועצה בטלפון 02-9933120.
נוסח המודעה קבוע ולא ניתן לשנותו.


מעבר לשעות קבלת קהל, ובזמנים שהמועצה אינה עובדת ניתן לפנות ל

חיים ריין
054-2449749
רויטל קולין
054-4931824
ראובן ירון
052-9961006
 

יש להעביר את הפרטים הבאים: שם הנפטר/ת כולל שם האב/אם, קרבת משפחה לתושב אפרת מועד ומקום הלוויה, מקום השבעה (למעוניינים ניתן להוסיף מועדי תפילה)

 

הפצת מודעות אבל באחריות המשפחה!