לכבוד

תושבי מועצה מקומית אפרת

הנדון : מדידות נכסים בתחום מועצה מקומית אפרת

תושבים יקרים !

החל מ- 15/6/2021  המועצה תקיים בתחומה מדידות לצורך סקר נכסים כנדרש בחוק, באמצעות חברת המדידות אינטרטאון.

לצורך כך מודד מטעם החברה יבקר בנכס שברשותך. 

לנוחיותכם, אם הנכם מעוניינים שחברת המדידות תשלח מודד בתיאום  מוקדם על מנת להיכנס לנכס ולמדוד אותו במדויק , יש להתקשר למס' הטלפון המצוין מטה .

אם לא תתאפשר כניסה לנכס לצורך מדידה, אזי תתבצע הערכה.

חשוב לציין כי במקרה של מדידה חיצונית – הערכה ככל שיש מרתף או קומה עליונה, תתבצע המדידה כך שתהיה מדויקת לקומת הקרקע ותעתיק את מעטפת קומת הקרקע לקומה העליונה או למרתף .

אנו ממליצים לתאם מדידה לצורך ביצוע מדידה מדויקת ומניעת טרדות ועוגמת נפש.

כל המודדים בחברה מצוידים בכתב מינוי מהמועצה  מאושרים בכל ההיבטים החוקיים והבריאותיים, ואנו מבקשים לשתף פעולה ולאפשר להם לבצע את תפקידם .

מספר הטלפון לתיאום מדידה: 077-4814404  או במייל שכתובתו: arnona@inter-town.com

נא לציין במייל מספר טלפון לחזרה. שעות פעילות המשרד 8:00 - 16:00 .

נשמח לשתף הפעולה ,

בברכה,

מחלקת הגבייה

מועצה מקומית אפרת