הפארק המרכזי בשכונת הזית, במקום "מיניפיצ ",

מבצע: משרד השיכון

גודל :12,000 מ"ר.

 

מצב עדכני: פתוח לציבור