מבקר המועצה: תמיר פוגל

טלפון:02-9939381

פקס: 02-9939383

מייל: mevaker@efrat.muni.il

כתובת: ת.ד 1022 אפרת, 904350

שעות פעילות: ימי רביעי 08:00-16:00