היחידה הקהילתית מקיימת מפגשים יחד עם וועדי בתי הכנסת ומנהיגים בתוך הקהילות באפרת במטרה להכיר את הגופים הפעילים ביישוב, ללוות ולפתח מנהיגות קהילתית .
בנוסף היחידה נערכת לפורום של ארגוני ההתנדבות באפרת בכדי להעצים את גופי ההתנדבות באפרת , לתת הכשרה וכלים וליצור לכידות בין הגופים השונים.ליווי ופיתוח שירותים בקהילה