להלן מספר הנחיות הלכתיות:

 • על פי הנחיות משרד הבריאות, ביום העצמאות (יום שלישי מהשעה 17:00-יום רביעי בשעה 20:00), המדיניות היא לחזרה לסגר הכללי, על כן, ביום זה, מוטל עלינו להחזיר  את התפילות למתכונת של מנייני מרפסות וחצרות, דהיינו- כל משפחה גרעינית במרפסת/חצר פרטית, אין אפשרות להתכנסות ברחוב, חצר בית הכנסת, חניה, מגרש וכדו'
 • תזכורת: כיום, שניתן לקיים מניינים של עד 19 מתפללים: עד 500 מטר מהבית, במשך זמן התפילה- מרחק של 2 מטרים מאחד לשני וכל אחד עם מסכה, כאשר נמצאים במקום יותר מ-19 מתפללים יש לפצל את המניין.
 • כעקרון, מניינים אלו צריכים להיות ללא ס"ת, כאשר אדם אחד יקרא מתוך תנ"ך, גם את קריאת התורה וגם את ההפטרה-ללא ברכות.
 • במקרה בו ניתן להסדיר זאת בצורה מכובדת וע"פ ההנחיות, ניתן להוציא ספר תורה, רק למקום סמוך לבית הכנסת, או ספר תורה פרטי שבעליו מוציאו למקום מכובד אחר והינו אחראי עליו.
  הסיבה היא מפני שיש צורך בשני אנשים בכדי להוציא ס"ת מחוץ לארון הקודש ולתוך המרחב ושני אנשים לא יוכלו ללכת ביחד מפאת הנגיף, כמו כן, אין זה כבוד התורה לטלטל את ספר התורה לכל מיני מקומות (בשמחת תורה לדוגמא, אין בעיה כי אנשים רבים נמצאים ביחד ומשגיחים על ספר התורה, דבר שהוא אסור בתקופה שלנו כעת).
 • לגבי השלמת קריאת התורה של פרשות קודמות- מאחר ובפרשות הקודמות לא התחייבנו בקריאת התורה, שהרי זו חובת ציבור, ולא חובת יחיד כדוגמת מגילת אסתר, על כן איננו צריכים ל'השלים' ולקרוא פרשות קודמות (שו"ע ורמ"א או"ח סימן קלה וכן באר היטב ס"ק ד ומשנ"ב ס"ק ו- ומדובר שם בבירור רק על קריאה ציבור תדיר וסדיר ) .
 • יש להדגיש, שאין להתפלל במניין בתוך כל מבנה, לא בית כנסת, לא בית פרטי, לא מבנה ציבור וכו' , זאת גם כאשר יורדים גשמים, ובאם אין מקום פתוח שהינו מקורה, יש לחזור ולהתפלל ביחידות.
 • תחנון-בשבוע הבא, מיום ראשון בע"ה נחזור לומר את תפילת התחנון, כאן באפרת, הרב ריסקין פסק שנמשיך לנהוג על פי מנהג ירושלים שמקיימים את נפילת האפיים גם כאשר אין ספר תורה באותו מקום.
 • היות והרב ריסקין פוסק שאפשר השנה להסתפר לכבוד יום העצמאות, ניתן להסתפר לפני ימי הסגר ולחזור למנהג האוסר זאת עד לג בעומר.


  יהי רצון שכפי שאנחנו טועמים גאולה של ראשית צמיחת גאולתנו ביום העצמאות, כך נזכה לגאולה שלמה מכל המגפות והאיומים השונים במהרה בימינו