בעקבות אירועי תקיפה שונים וקשים בארץ ובעולם, הגיעו למסקנה שיש גזעים מסוימים, שבהם הכלבים נוטים לצאת מאיזון ולתקוף. תקיפה מכלב כזה בד"כ היא קשה מאוד ואף הובילה למותם של אנשים. בעקבות זאת הוחלט להתקין את תקנות הכלבים המסוכנים ולהגביל את ההחזקה בהם מתוך כוונה להכחיד את הגזעים הללו בישראל.

החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ותקנות הכלבים המסוכנים מגדירים כלב מסוכן, אחד מאלה:

  1.  כלב שנשך וגרם לחבלה.
  2.  כלב מגזע מסוכן (פיטבול, רוטווילר, דוגו ארגנטינאי, אמסטף, פילה ברזילרו, טוסו אינה יפני, בול טרייר וסטפורדשייר בול טרייר)
  3.  כלב מעורב עם כלב מגזע מסוכן או שדומה לו.

על החזקת כלבים אלו חלים תנאים מיוחדים לשם הגנה על שלום הציבור, בין ההגבלות:

 

  1.  חובת זמם פה בכל עת שנמצא ברשות הרבים.
  2.  חובת זמם פה בכל עת שנמצא בקרבתו קטין מתחת לגיל 16
  3.  רק אדם מעל גיל 18 יכול להסתובב איתו במרחב הציבורי וכשהוא קשור ברצועה קצרה ועם זמם פה.
  4.  אסור לשחרר אותו בגינות כלבים!
  5.  אסור להרביע אותו-חובת עיקור/ סירוס עד גיל 6 חודשים!
  6.  חייב להיות במקום סגור ומגודר ושילוט ליד כל כניסה למתחם: "זהירות כלב מסוכן"
  7.  ייתכנו תנאים נוספים לרשיון.

אסור להיעזר בכלבים המוגדרים בחוק כמסוכנים בהפעלות עם ילדים מתחת לגיל 16 ובכל מקרה חלה חובת הזמם והרצועה!