כיתת הכוננות של אפרת משמשת הגורם המיידי למענה באירוע פח"ע בתוך היישוב אפרת. כיתת הכוננות מונה צוות של עשרות מתנדבים שהוכשרו על ידי צהל ועל ידי אגף הביטחון.

כשירות הלוחמים בכיתת הכוננות הינה הכרחית ומצילת חיים ולכן מתקיימים אימונים ותרגילים רבים במהלך השנה.


רוצה להצטרף למערך לוחמי כיתת הכוננות של אפרת ? יש למלא את הטופס המצורף