ישיבת בני עקיבא "אורות יהודה"

ראש הישיבה: הרב אמיר סנדלר

מנהל תיכון: ההרב נחמיה ליטקה

02-9933406 | office@orotyehuda.org.il

לאתר הישיבה לחצו כאן

 

ישיבת בנ"ע אורות יהודה מאמינה שיש צורך בגישה אישית, מצמיחה ומעודדת לחלום ולשאוף למגוון הרחב של תלמידי הישיבה. הישיבה מחנכת לגדלות בתורה, ליראתה ואהבתה ולרוחב ידיעות בתורה ובחכמה. אנחנו מחנכים לחיבור לכתחילה של תורה ולימודי תיכון במגוון תחומי ידע ולמעורבות, אחריות ותרומה לכלל ישראל, למדינת ישראל ואזרחיה.

בישיבה עוברים התלמידים תהליך של שיח רגשי וקבוצתי, כדי שהתלמיד יתחבר לעצמו, יכולותיו ולכשרונותיו ויזהה את ייחודו ודרכו במסלול חייו. שאיפתנו להעמיד בוגרים יראי שמים ואוהבי תורה, מחונכים במגוון רחב של תורה ומדעים למיצוי הכישורים האישיים שבכל אדם. בוגרים, בעלי מוטיבציה ויכולת להשתלב ולתרום בתוך העולם הבוגר במדינת ישראל, בשרות משמעותי בצה"ל. בוגרים שימשיכו בהתפתחות רוחנית ואקדמית, בשאיפה להקמת משפחה דתית וציונית לתפארת.

אנו שואפים להפוך את התלמידים מיחידים שיש ביניהם יחסי גומלין של מחוייבות ואחריות לקבוצה וחברת מופת, המחוייבת לפעול גם מחוץ למסגרת הישיבה. התלמידים מוזמנים להיות שותפים בקביעת התכנים החברתיים, בפעילויות שונות, בנושאי הדיון בסמינריונים, בדיונים ישיבתיים ובהרצאות.

בישיבה לומדים השנה למעלה מ 220 תלמידים ב 11 כיתות (בכל שכבה כיתת חנ"מ). הישיבה זכתה בהוקרות ופרסים בתחומים של זכאות לבגרות, מעורבות תלמידים בפעילויות חברתיות ועל התהליכים הרגשיים שתלמידינו עוברים בשגרה. בנוסף לכך תלמידינו זכו בתחרויות שונות על הישגיהם במגוון נושאים לימודיים וחברתיים.

פרויקטים מיוחדים:

  • "תורה של שחר" - בסיום תפילת שחרית מתקיימות קבוצות לימוד במגוון תחומים כאשר התלמיד בוחר ללמוד מה שליבו חפץ,
  • "והערב נא" – תוכנית תיגבור תורני על פי בחירת התלמידים.
  • "קונגרס ישיבתי" - פיתוח מנהיגות תלמידים על ידי תהליך של העלאת נושא, הצגתו, דיון פומבי, הכרעת וקבלת החלטות בנושאים שמעסיקים את התלמידים.
  • "מעגלי שיח כיתתיים" - דיון שבועי במעגל הקשבה ושיח על נושא רגשי או חברתי הדורש התבוננות אישית וקבוצתית.
  • "מסע זהות" - מסע ברחבי הארץ שיוצר תהליך פנימי לתלמידי כיתות יא', בו הם מבררים את המקום האישי שלהם ביחס לשאלות של זהות אישית ולאומית. 
    תלמידי הישיבה משתתפים במגוון של תוכניות מצטיינים אקדמיות דרך האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה ורשות הסייבר הלאומי.
  • מגמות לימוד: פיזיקה, הנדסת תוכנה (מסלול טכנולוגי למצטיינים), ביולוגיה, חקלאות, מדעי הסביבה, מחשבת ישראל, לימודי ארץ ישראל, היסטוריה.