מגלים עולמות חדשים

יריד מדעים

בכל בית ספר מתקיים מידי שנה פרויקט חקר מדעי בכיתות ו' שבשיאו מתקיים יריד בית ספרי, אליו מוזמנים גם ההורים.

 העבודות הטובות ביותר מוצגות ביריד אזורי שמתקיים אחת לשנה.