המועצה במהלך השנה פועלת בכדי לקדם את התחום במגוון צורות, הן בתחום התשתיות, בחינוך ובהסברה.
פעם בשנה עוברים מוסדות החינוך באפרת יום שיא בנושא זהירות בדרכים, יום זה מגוון פעילויות
מעשירות, מפגשים עם נהגים ומרצים המקנים להם עצות.