להורים שלום,

בנכם/בתכם מסיים השנה את בית הספר היסודי ורצינו לברך ולעדכן לקראת המעבר לתיכון.

נברך שייסים מסכת לימודיו בביה״ס היסודי בהצלחה מרובה ושימצא מקומו בתיכון באופן ראוי, שיצמח חינוכית, חברתית ולימודית במסגרת החדשה בשנה הבאה!

נעדכן שתהליך הרישום והשיבוץ לתיכונים עבור כל התלמידים שלהם זכאות לחינוך מיוחד, 
הן עבור המעוניינים בשיבוץ בכיתות המקדמות, והן עבור המעוניינים בשיבוץ בכיתות רגילות עם סל אישי, אינו מתבצע דרך בתי הספר אלא באגף החינוך בעזרת הטופס המופיע כאן למטה.


ככל התלמידים אתם תדרשו לבחור בשני בתי חינוך עבור בנכם/בתכם ולהגדיר העדפתכם. 
אנו נלמד את בקשות ההורים בגוש ובאפרת ונשבץ את בנכם/בתכם בהתאם להעדפתכם בתוך הראיה הכוללת של  צרכי התלמידים האחרים לטובת ניהול מערך החינוך המיוחד באופן מאוזן. 

למען הסר ספק, יובהר שאין באפשרותנו להתחייב לשיבוץ על פי העדפותיכם, אולם נעשה כל מאמץ שהשיבוץ יהיה לאחת מהן. 

הורים המעוניינים לרשום את בנם/בתם למסגרת פנימיתית מחוץ לגוש יפנו ישירות למסגרת הרלוונטית. 
נא למלא עדיין את הטופס המקוון. 

בברכה,
אלי ברא"ז רכזת חינוך מיוחד
יוסי קרוטהמר מנהל אגף החינוך.

 

טופס הרשמה זה מיועד לתלמידים/ות אשר עברו ועדת זכאות ואפיון ונמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחד. 
במידה וטרם נערך אפיון הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג תערך דרך בתי הספר התיכונים.

הטופס כתוב מטעמי נוחות בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

פרטים אישיים

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
שם בית הספר בו הוא לומד השנה
שם בית הספר בו הוא לומד השנה (חובה) שדה חובה
אפיון הכיתה בה הוא לומד
אפיון הכיתה בה הוא לומד (חובה) שדה חובה
בחירת תיכון לשנה״ל תשפ״ג (באיזה סוג מסגרת תבחרו עבור בנכם/בתכם)
בחירת תיכון לשנה״ל תשפ״ג (באיזה סוג מסגרת תבחרו עבור בנכם/בתכם) (חובה) שדה חובה
באיזה בית ספר תבחר כאפשרות ראשונה
באיזה בית ספר תבחר כאפשרות ראשונה (חובה) שדה חובה
באיזה בית ספר תבחר כאפשרות שניה
באיזה בית ספר תבחר כאפשרות שניה (חובה) שדה חובה