הבנות המגיעות מהחטיבה הצעירה: לאורות עציון בנות לכיתה ד', אין צורך בתיאום פגישה עם המנהלת, אלה רק ממלאים את הטופס המצורף.

הבנות שכבר לומדות בבית הספר בכיתות ד,ה,ו,ז: אין צורך ברישום כל שנה, המעבר הוא אוטומאטי.

לתלמידות החדשות העולות לכיתות ד-ה-ו-ז-ח (מבית הספר שונה - זאות אומרת לא של "אורות עציון") יש ליצור קשר עם בית הספר על מנת לתאם פגישה עם המנהלת לסיים את הרישום.

טל':029933001/2, ולמלא את הטופס המצורף.

אני החתום מטה מבקש לרשום את בתי לבית הספר אורות עציון לשנת הלימודים תשפ"ד. 

ידוע לי כי מסגרת הלימודים בבית הספר כוללת צוות ושירותים אשר אינם ממונים על ידי משרד החינוך.

הריני מתחייב לשלם עבור כך תשלום חודשי קבוע בסכום שיקבע על ידי בית הספר.

ידוע לי כי ללא עמידה בתשלום, הנהלת העמותה רשאית לפעול בכל דרך חוקית העומדת לרשותה.

פרטי הילדה

עולה לכיתה
עולה לכיתה (חובה) שדה חובה
עולים חדשים שעדיין אין להם תעודת זהות ירשמו מספר דרכון
שכונה
שכונה (חובה) שדה חובה
ידוע לנו כי יש לבית הספר ולעמותה ``אורות עציון`` אתר אינטרנט פעיל וייתכן כי תמונות של ילדינו יופיעו באתר או במקומות אחרים כגון בעיתון או אתר המועצה
ידוע לנו כי יש לבית הספר ולעמותה ``אורות עציון`` אתר אינטרנט פעיל וייתכן כי תמונות של ילדינו יופיעו באתר או במקומות אחרים כגון בעיתון או אתר המועצה (חובה) שדה חובה

פרטי ההורים

מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
אנו מאשרים להנהלת בית הספר ולצוות החינוכי של אורות עציון לקבל מידע על בתנו מהמוסד הלימודי בו למדה, מהשירות הפסיכולוגי וכן מכל גורם אבחוני שאבחן את בתנו בעבר ולהעבירו לגורמים הרלוונטיי
אנו מאשרים להנהלת בית הספר ולצוות החינוכי של אורות עציון לקבל מידע על בתנו מהמוסד הלימודי בו למדה, מהשירות הפסיכולוגי וכן מכל גורם אבחוני שאבחן את בתנו בעבר ולהעבירו לגורמים הרלוונטיי (חובה) שדה חובה

ויתור סודיות

בתי עברה אבחון
בתי עברה אבחון (חובה) שדה חובה
בתי סובלת מרגישות לתרופות או למזון
בתי סובלת מרגישות לתרופות או למזון (חובה) שדה חובה
אני מאשר/ת כי טופס זה מולא ונשלח בהסכמת שני הורי הילד/ה.
אני מאשר/ת כי טופס זה מולא ונשלח בהסכמת שני הורי הילד/ה. (חובה) שדה חובה