מין
מין (חובה) שדה חובה
הכיתה בה לומד/ת כיום
הכיתה בה לומד/ת כיום (חובה) שדה חובה
בית הספר בו הוא לומד/ת כיום
בית הספר בו הוא לומד/ת כיום (חובה) שדה חובה
בית הספר אליו מבקש/ת לעבור
בית הספר אליו מבקש/ת לעבור (חובה) שדה חובה
ויתור סודיות - הריני מאשר/ת להעביר מידע לגבי בני/בתי מבי"ס לבי"ס לגבי המעבר
ויתור סודיות - הריני מאשר/ת להעביר מידע לגבי בני/בתי מבי"ס לבי"ס לגבי המעבר (חובה) שדה חובה
Browser not supported