טופס זה מיועד להורים אשר מעוניינים להעביר את ילדיהם מבית ספר אחד לשני, בין מוסדות החינוך באפרת, בבתי ספר יסודיים בלבד.

מצב משפחתי של ההורים
מצב משפחתי של ההורים (חובה) שדה חובה
מין
מין (חובה) שדה חובה
הכיתה בה לומד/ת כיום
הכיתה בה לומד/ת כיום (חובה) שדה חובה
בית הספר בו הוא לומד/ת כיום
בית הספר בו הוא לומד/ת כיום (חובה) שדה חובה
בית הספר אליו מבקש/ת לעבור
בית הספר אליו מבקש/ת לעבור (חובה) שדה חובה
ויתור סודיות - הריני מאשר/ת להעביר מידע לגבי בני/בתי מבי"ס לבי"ס לגבי המעבר
ויתור סודיות - הריני מאשר/ת להעביר מידע לגבי בני/בתי מבי"ס לבי"ס לגבי המעבר (חובה) שדה חובה
אני מצהיר/ה כי העברת הילד/ה למוסד אחר נעשה בתיאום ובאישור ההורה השני
אני מצהיר/ה כי העברת הילד/ה למוסד אחר נעשה בתיאום ובאישור ההורה השני (חובה) שדה חובה
Browser not supported