ניתן לחסן נגד מחלת הכלבת ולשבב את הכלב ללא עלות במחיר האגרה בלבד.

עבור כלב מעוקר/מסורס:  51.5 ש"ח
עבור כלב לא מעוקר /לא מסורס:  372 ש"ח
כלב פטור*:  66 ש"ח

אגרת שיבוב:  74 ש"ח


*כלב פטור הינו כלב מתחת לגיל 6 חודשים או מעל גיל 8  שנים (מתועד) או כלב המחזיק באישור "טהור גזע" מקורי ותקף (12 חודשים מיום ההוצאה) מההתאחדות הישראלית לכלבנות  ועומד בדרישות השירותים הוטרינרים לעניין הפטור.