מערכת החינוך המיוחד באפרת מטרתה לתת מענה חינוכי לתלמידים בגילאי 21-3 מכל המגזרים, בעלי קשיים שונים. רוב מסגרות החינוך המיוחד קיימות באפרת, כאשר לעיתים עולה צורך למצוא מסגרת ייחודית הנמצאת מחוץ לאפרת. חשיבות עליונה היא למצוא לכל תלמיד את המסגרת המתאימה לו בהתאם לצרכיו.
השירותים לתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד באפרת כוללים שילוב במסגרות רגילות עם ליווי מתאים או בכיתות קטנות מותאמות. אפשרות נוספת, שנבחנת בהתאם לצורך היא מעבר למסגרת של חינוך מיוחד כוללני ( מחוץ לאפרת).
מסגרות החינוך באפרת, החל בגני הילדים וכלה בכיתות השונות בבתי-הספר היסודיים והתיכוניים, נותנות מענה מותאם לצרכיו המיוחדים של כל תלמיד. צוותי בית-הספר בשיתוף פעולה מלא עם ההורים, מאתרים את התלמידים בעלי קשיים בכל רמות התפקוד.

 

The Efrat special education system aims to provide an educational solution for students aged 3-21 from all sectors with varying difficulties. Many special education frameworks exist in Efrat, however sometimes one may find a unique framework outside of the municipality. It is of the utmost importance to find the most appropriate setting for each student according to their needs.

Services for students who qualify for special education in Efrat include integration into regular frameworks with appropriate assistance or tailored small classes.
The Efrat educational framework provides a tailored response to each student's special needs from preschool to primary and secondary school. The school staff works in full cooperation with the parents to identify students with difficulties.