מוסדות חינוך בבעלות הרשות המקומית, בהם לומדים תלמידים או הורי תלמידים עם מוגבלות , ושאין בהם סידורים המאפשרים להם להגיע לכל מרחבי הלמידה שבפרוגרמה החינוכית והפיסית של משרד החינוך ולהשתמש בהם, זכאים לסיוע כספי לשם ביצוע הנגשה מתאימה, באמצעות הרשות המקומית ובאחריותה. הגשת הבקשה היא על ידי הורה התלמיד. להלן טופס להגשת הבקשה לאגף החינוך במועצה המקומית אפרת.

פרטי מגיש הבקשה

צירוף קבצים

פרטי התלמיד

מוסד לימודים

בית הספר בו לומד/ת התלמיד/ה בשנה הנוכחית
בית הספר בו לומד/ת התלמיד/ה בשנה הנוכחית (חובה) שדה חובה
הבקשה מוגשת עבור שנה``ל
הבקשה מוגשת עבור שנה``ל (חובה) שדה חובה
בית הספר בו י/תלמד התלמיד/ה בשנה הבאה
בית הספר בו י/תלמד התלמיד/ה בשנה הבאה