במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21. החל מיולי 2018 אישרה הכנסת את תקנת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, שדן בהתאמת נגישות פרטנית ללמידה לתלמיד ולהורה. מצ"ב קישור לחוק ההתאמות: https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/individualeduaccommodationsreg.pdf מצורף נספח 1 להורדה ומילוי ידני אותו יש לצרף לטופס המקוון

פרטי מגיש הבקשה

הבקשה מוגשת עבור שנה``ל
הבקשה מוגשת עבור שנה``ל (חובה) שדה חובה