בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נכנסו לתוקף "תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה" במסגרת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בהתאם לכך, שונו נהלי הנגישות האקוסטית ומעורבותכם כהורים חיונית .על מנת לקבל התאמה אקוסטית של כיתת הלימוד) והגברה סביבתית בהתאם לצורך, (עליכם ההורים להגיש בקשה כתובה לרשות המקומית. יש להגיש את הטופס הזה רק לאחר קבלת מסמך המלצה מהמרכז המחוזי לתלמידים כו"ח.

הבקשה מוגשת כבור שנת הלימודים
הבקשה מוגשת כבור שנת הלימודים (חובה) שדה חובה

צירוף קבצים