בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נכנסו לתוקף "תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה" במסגרת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בהתאם לכך, שונו נהלי הנגישות האקוסטית ומעורבותכם כהורים חיונית .על מנת לקבל התאמה אקוסטית של כיתת הלימוד) והגברה סביבתית בהתאם לצורך, (עליכם ההורים להגיש בקשה כתובה לרשות המקומית. יש למלא את הטופס הזה רק לאחר קבלת מסמך המלצה מהמרכז המחוזי לתלמידים כו"ח.

פרטי מגיש הבקשה

פרטי התלמיד/ה

הבקשה מוגשת עבור שנה``ל
הבקשה מוגשת עבור שנה``ל (חובה) שדה חובה

צירוף קבצים