חומר מסוכן הינו חומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם ובריאותו או לגרום לנזק לסביבה או לרכוש.
חומרים מסוכנים הם חומרים כימיים המצויים בעיקר בתעשייה הכימית אך גם בתעשיות אחרות, כולל בסביבה האזרחית שלנו ובמשק הבית. החומרים המסוכנים הנמצאים בבית, נמצאים בדרך כלל בכמויות קטנות. ניתן למצוא אותם במוצרי ניקוי והיגיינה, חומרי הדברה, צבעים וגז הבישול.  חומרים מסוכנים עלולים לגרום לסיכוני הרעלה ,כוויות ,ודליקות באם הם מגיעים לסביבת האזרח בצורה לא מבוקרת.
אירוע חומרים מסוכנים יכול להתרחש כתוצאה מסיבות שונות: תקלה טכנית בתהליך הייצור, טעות אנוש, אחסון לקוי (חומרים שאינם מאוחסנים כראוי), תאונות במהלך שינוע, פגעי טבע, פגיעה מלחמתית (פגיעת טיל במיכל של חומרים מסוכנים או בקרבתו), פיגוע חבלני ועוד.
באירוע עם מעורבות חומרים רעילים ענן החומר נע עם כיוון הרוח, והסיכון הוא בנשימת החומר. באירוע שמעורב חומר דליק ונפיץ, הסיכון לאדם הינו מכוויות ומהדף.
ככלל הסיכון קטן כלל שמתרחקים מאזור מוקד האירוע.
היקף האירוע, צורת גזרת הסיכון, מימדי אזורי הסיכון השונים תלויים בפרמטרים רבים: סוג החומר וסיכונו, אופן הפגיעה ובתנאים מטאורולוגיים.