שירותים נוספים ופרויקטים מיוחדים:
טיפול פסיכולוגי פרטני והדרכת הורים דרך: שירות פסיכולוגי משלים – שפ"מ

מתן ייעוץ והדרכה לצוות מטה הנוער כולל צוות מדריכי אבויויו.

דלת פתוחה: הדרכת הורים קצר מועד להורי ילדים בגילים 0-6

דלת לעולה: טיפול פסיכולוגי פרטני וקבוצתי והדרכת הורים קצר מועד להורים וילדים עולים

בנייה ופיתוח פרויקטים מיוחדים בשיתוף מחלקת החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים, ומטה הנוער.