להלן טבלה עם זמני קריאות מגילת אסתר ותפילות בבתי כנסת באפרת

 

שם בית הכנסת

רביעי (מוצאי תענית אסתר)

חמישי (פורים)

אורות יהודה

מנחה 17:10

ערבית 18:00

מגילה-18:15

שחרית ומגילה 7:30

מגילה לנשים 9:00

מנחה 13:00

בית אהרון

ערבית  18:10(למעלה מניין שקט למטה מניין קהילתי)

 

 19:15(למעלה)-קריאת לנשים ע"י נשים.

 

 21:00 קריאת לנשים ע"י גבר

שחרית 6:00,7:30,9:00

מנחה 13:00,17:27

ערבית 18:12

קול ברמה

18:00

8:00

אשמורת אברהם

18:07

6:00,7:30

נחלת אופיר

18:07

6:00,7:30

קריאת לנשים ע"י נשים 9:00

שירת התמר –גברים ונשים קוראות וקוראים

18:10

שחרית 8:30 מגילה 9:00

משכן ציפורה (קריאת נשים מפי נשים)

19:50

10:00

ספרדי ירושלמי רימון

ערבית מוקדמת ומגילה 17:50

שחרית 7:00 מגילה 7:50

מנחה 13:00

זית רענן

ערבית ומגילה 18:15, 20:30

6:30,8:00,9:00

קריאה נוספת ללא שחרית 10:30

שערי אליהו בתמר

18:02ערבית אשכנזי בחניון

18:02 ערבית ספרדי כיתת בית הכנסת

19:30 קריאה שקטה אשכנזי-כיתת בית הכנסת

שחרית 7:00 אשכנזי-בחניון

8:00  ספרדי בכיתת בית הכנסת

9:30 קריאה שקטה אשכנזי-חניון

9:30 קריאה שקטה ספרדי-כיתת בית הכנסת

תפילה למשה ואליהו בתמר(מרוקאי)

18:00

7:45 שחרית(הודו)

אור חביב

18:10

7:45

משכן ציפורה

ערבית 18:15,

קריאה מהירה/שקטה בבית המדרש 18:15

קריאה לנשים-19:50

7:00

קריאה לנשים 10:00

מנחה 14:00

ערבית 20:30,21:30

ראשית דגנך

18:15,20:30

6:15,7:45

קריאת נשים ע"י נשים 9:00

בית הכנסת הספרדי עמותת 'תיכון תפילתי'(דגן)

מנחה 17:30 ומיד ערבית קריאה סביבות 18:00

שחרית (קרבנות) 6:45

מגילה סביבות 7:45

מנחה 13:00

ערבית 20:30

תפארת אבות

ערבית 18:10, קריאת מגילה נוספת 21:00

שחרית 7:00,8:30

מנחה 13:30,17:25

גבעת הדקל

18:07, קריאת מגילה לנשים ע"י נשים 19:45

שחרית 7:30

מנחה 13:15,17:30

ערבית 18:15

משכן יאיר

מנחה 17:30

ערבית 18:05

מגילה 18:15

שחרית 7:00

מגילה 7:30

מנחה 13:00