זמני פעילות בראש השנה תשפ"ב
 (לנשות הדגן בלבד - המקוה בדקל 
יהיה פתוח ביום שני 6/09  - 18:00-18:20)

כל המקואות יהיו פתוחים:
יום שני ליל א ראש השנה 6/09:
 19:40 -19:15
יום שלישי ליל ב ראש השנה 7/09: 
19:40 -19:15

יום רביעי מוצאי ראש השנה 8/9
רימון: 22:00 -21:00
דקל: 22:00 - 20:00
זית : 23:00 - 21:00
תמר: 20:00-22:00

זוכרים? חייבים לקבוע תור באתר
http://tori.co.il/efrat