זמני פתיחת המקואות בראש השנה

ליל שבת ליל א' של ראש השנה
(נשות הדגן נא לקבוע תור באתר לדקל ללפני שבת כרגיל)
זית 18:20 -19:20
רימון 18:55-19:20
דקל 19:20- 18:55
טהרת מלכה(תמר) 18:55-19:20

מוצאי שבת ליל ב' של ראש השנה
(בצאת הכוכבים 19:04 להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול ואפשר לעשות שטיפה וציחצוח שינים כל שאר ההכנות צריכות להיות בערב שבת)
זית 19:16-19:41
רימון 19:16-19:41
דקל 19:16-19:41
טהרת מלכה(תמר)
19:16-19:41

בבקשה להביא פתק עם שם ומספר טלפון ולתת לבלנית בשני ערבי החג

יום א' מוצאי ראש השנה
שעות כמו מוצאי שבת
נא לקבוע תור באתר

בברכת שנה טובה ומתוקה
צוות המקוה