קופ"ח - פטור מאגרות לשירותים רפואיים
 משרד התחבורה – קצבה מעל 60% - זכאים לתג חניה.
 משרד הבינוי והשיכון  - זכאים לקבל הלוואה לרכישת דירה ועזרה בשיפוצים.
 בזק  - הנחה בהתקנה ובשימוש לילד נכה בשיעור של 100%.
 מים – כמות מים נוספת עד 3.5 מ"ק לחודש
 הנחה בארנונה - תלוי ברשות המקומית
 חינוך – מימון סייעת לגן וביה"ס מגיל 3 שנים
 חברת חשמל  לזכאים נשלחת הודעה מביטוח לאומי. ההטבה: 50% על 400 קוט"ש ראשונים.
תחבורה ציבורית - למידע על ההנחות השונות לחץ כאן 

מס הכנסה -  נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות

משכן הראיה - משקפיים

 משכן הראיה- מכשירי שמיעה

ארנונה-

מי זכאי להנחת נכה ביטוח לאומי ומה גובה ההנחה בארנונה? 
תושב בעל דרגת נכות רפואית 90% ומעלה יהיה זכאי ל-40% הנחה בארנונה ותושב בעל דרגת נכות אי כושר 75% ומעלה המקבל קצבה מביטוח לאומי יהיה זכאי ל-80% הנחה בארנונה.
האם הנחת נכה ניתנת באופן אוטומטי לפי עדכונים מביטוח לאומי? 
לא, יש להמציא אישור מביטוח לאומי המציין את סוג הנכות, דרגת הנכות ומאיזה יום החלה הזכאות לקצבת נכות.
האם ניתן להמציא במקום האישור מביטוח לאומי כרטיס נכה? 
לא, ההנחה בארנונה לא ניתנת לכל הנכים ובכרטיס הנכה לא מפורט סוג הנכות ודרגת הנכות.