על פי חוק החינוך המיוחד, ועדות השילוב המוסדיות בביה"ס וועדות ההשמה אלו הן ועדות מקצועיות שהרכבן נקבע בחוק ובידיהן הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים.
בדרך-כלל המוסד הלימודי הוא שמפנה את התלמיד לדיון בוועדת ההשמה, אולם גם ההורים יכולים לפנות לוועדה ולבקש דיון בעניין ילדם.
הורים לילדים לקראת גיל 3 המעוניינים בשילוב חינוך מיוחד, צריכים לפנות לרכזת החינוך המיוחד ברשות בבקשה לדיון בוועדת השמה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת חינוך מיוחד בטלפון 02-9939335 או במייל  hanam@efrat.muni.il