‏כ"ח אלול תשע"ד

‏23 ספטמבר 2014

בס"ד                                                                                ‏

לכבוד

עודד רביבי                             -      ראש המועצה

                                          

שם תפקיד שם תפקיד

בקי אבנר

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                          

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ה' תשרי (29.9.14) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

-        עדכון מהועדות-

ועדת קליטת עליה ועדכון לגבי הליך הקליטה באפרת

ועדת תנועה- המלצות

ועדת מכרזים

ועדת השקעות

-        אישור הרכב ועדת ערר לארנונה- יו"ר עו"ד אריה בארי, אסף כהן ושמואל זליגמן

-        העלאה בארנונה

-        מועצה דתית- אישור חבר נוסף, מוזמנים להגיש שמות לאחר שרמי בצלאל לא מעוניין להמשיך

-        דיון דו"חות כספיים ודו"ח מילולי לשנת 2013- חכ"ל

-        פרויקט בניין מכבי

-        עדכוני ראש מועצה

-        אישורי תב"רים

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים