‏כ"ז ניסן תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏28 אפריל 2022

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ח' אייר 9.5.2022 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

18:30 –   דיון מיוחד דוח מבקר המועצה לשנים 2018-2019 - אישור פרוטוקול ועדת ביקורת

דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2019

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • פרידה חברת מועצה לשעבר נאוה כץ
  • הכרות עם המנכ"ל החדש הראל טובי
  • אישור פרוטוקול 7.2.22
  • תב"רים
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

             סאמיט - חברת תמלול