בס"ד

‏‏י"ט שבט תשפ"א

‏‏‏‏‏‏‏01 פברואר 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ו שבט 8.2.2021 מיקום סופי ישלח בהמשך.

 

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 - ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2020

20:30 -   ישיבת מועצה:

  • הנצחת ראש המועצה משה (מושקו) מושקוביץ
  • הקצאות
  • תב"רים לסגירה
  • פרוטוקולים אוקטובר ונובמבר לאישור

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים