כ"ח אדר ב תשע"ד

‏30/3/13

בס"ד                                                                                ‏

 

לכבוד

עודד רביבי                             -      ראש המועצה

                                          

שם תפקיד שם תפקיד

בקי אבנר

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי -

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ              -

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                -          

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב' , ז' ניסן    (7.4.14)    שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

-        תבחינים לתמיכות בעמותות בית הספר (מצ"ב)

 

-        אישור דו"ח ביקורת- נשלח לפני חודש

 

-        מימון תקציבי פיתוח

 

-        סיכום דו"ח "חיים בגיל"- המשרד לאזרחים ותיקים

 

-        הקמת מטה צעירים

 

-        אישורי תבר"ים (מצ"ב)

 

-        אישור חברי ועדות- בהמשך לישיבה הקודמת

 

-        המלצות ועדת תנועה ותחבורה (מצ"ב)

 

             ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים