‏‏‏‏‏כ"ט תשרי תשע"ז
‏31 אוקטובר 2016
בס"ד      ‏
   
לכבוד
עודד רביבי     -      ראש המועצה
               
אורית סמואלס -   חברת מועצה נעמה טל -   חברת   מועצה
מנחם שפיץ -   חבר   מועצה מיכאל דהן -   חבר מועצה
דורון כהן -   חבר   מועצה עו"ד עקיבא סילבצקי  -   יועץ משפטי
דובי שפלר -   חבר   מועצה שרון הורביץ              גזבר המועצה
אבי חדידה -   חבר   מועצה תמיר פוגל                           מבקר המועצה
דבורה מלכי -   חברת מועצה מנהלי מחלקות המועצה 
   

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ל' תשרי (7.11.16) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

19:30 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבת מועצה-

- דיווח על קרן אפרת
- דיווח על מפגש תושבים בזית
- אירועי סוכות ושמחת תורה
- עדכון אירועי היובל לחידוש ההתיישבות בגוש עציון

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.


בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות
           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים