א' אדר תשע"ז
‏27 פברואר 2017
בס"ד      ‏
   
לכבוד
עודד רביבי     -      ראש המועצה
               
אורית סמואלס -   חברת מועצה   נעמה טל -   חברת   מועצה
מנחם שפיץ -   חבר   מועצה        מיכאל דהן -   חבר מועצה
דורון כהן -   חבר   מועצה             עו"ד עקיבא סילבצקי  -   יועץ משפטי
דובי שפלר -   חבר   מועצה          שרון הורביץ              גזבר המועצה
אבי חדידה -   חבר   מועצה          תמיר פוגל                           מבקר המועצה
דבורה מלכי -   חברת מועצה        מנהלי מחלקות המועצה 
   

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ח' אדר (6.3.17) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

19:30 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבת מועצה-
- הנהלת המתנ"ס
- עדכונים בית ספר בשכונת התמר
- חברי ועדת הנהלה
- אישורי תב"רים

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.


בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים