בס"ד

 

לכבוד

עודד רביבי - ראש המועצה

 

בקי אבנר - חברת מועצה                          נעמה טל - חברת מועצה

מנחם שפיץ - חבר מועצה                         מיכאל דהן- חבר מועצה

דורון כהן - חבר מועצה                              עו"ד עקיבא סילבצקי - יועץ משפטי

דובי שפלר - חבר מועצה                           שרון הורביץ גזבר המועצה

אבי חדידה - חבר מועצה                          תמיר פוגל מבקר המועצה

דבורה מלכי - חברת מועצה                      מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב', י' בחשוון (3.11.14) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 - ישיבת מועצה :

 

*עדכוני שכר-  יוסי קרוטהמר-  מנהל מח' חינוך

*מועצה דתית

*שילוט בתי מגורים

*עדכון חלקה של המועצה האזורית במוקד הביטחוני

*סגירת שער צפוני בשבתות וחגים

*המלצות ועדת תנועה ותחבורה

*עדכוני ראש מועצה

*אישורי תב"רים

*גאנט תוכניות עבודה 2015

*כניסת פועלים

*מרוץ אפרת

 

ייתכנו שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

מר עוזי שניר – חבר מתרגמים