בס"ד  ‏‏‏כ"ד אייר תש"ף ‏‏‏‏‏18 מאי 2020

 

לכבוד:

עודד רביבי
ראש המועצה

אבי חדידה-חבר מועצה          אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה         מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה        אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה           עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה             שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה     תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה      מנהלי מחלקות

שלום רב,
הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ב סיון, 25.5.2020
נעדכן שבוע הבא כיצד תתקיים הישיבה, בהתאם להנחיות.

על סדר היום:

  • 19:00 -   ועדת תכנון ובניה
  • 20:30 -   ישיבת מועצה:

הרב רסקין חוגג גבורות
פרידה מהדסה יבלוצ'ניק – רכזת סיירת הורים
חוק עזר היטל מבנה ציבור – עדכון תעריף
חוק עזר אגרת אשפה עודפת
תב"רים
פארק המדע
בקשת ישיבת "תורה בציון" להכרה כמוסד מתנדב לצורך פטור מתשלום ארנונה.
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים