בס"ד  ‏י"ב טבת תש"פ  ‏‏‏09 ינואר 2020

 

 

לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקיי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,
הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ג טבת, 20.1.2020 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

  • 18:00 -   ועדת תכנון ובניה עם עו"ד יהודה שטרן בנושא היתרי בניה ברימון
  • 18:30 -   ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2020
  • 19:30 -   המשך תכנון ובניה
  • 20:30 -   ישיבת מועצה:

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה נובמבר 2019
תב"רים
חוות דעת – מכרז ניהול ועדה
אישור פרוגרמה לשימושים ציבוריים בשכונת התמר והדגן
נציגי משרד השיכון מציגים את התוכניות לעיטם
עדכוני ראש המועצה
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים