בס"ד     ט"ו שבט תש"פ     ‏‏‏‏10 פברואר 2020

לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה.

 

 

אבי חדידה - חבר מועצה                    אורית סמואלס - חברת מועצה

דובי שפלר - חבר מועצה                   מנחם שפיץ -  חבר מועצה

תמר עמר - חברת מועצה                 אברהם בן צבי - חבר מועצה

נאוה כץ - חברת מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי - יועץ משפטי

צורי דות ן- חבר מועצה                     שרון הורוביץ - גזבר המועצה

אפרת גנטק - חברת מועצה             תמיר פוגל - מבקר המועצה

זאב גרשינסקי - חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון:
זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ח תמוז, 20.7.2020 מיקום הישיבה ישלח בהמשך


על סדר היום:
19:00- ועדת תכנון ובניה
20:00-ישיבת מועצה:
עדכוני ראש המועצה
המלצות ועדת תחבורה
תיקון תקציב 2020
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים