‏‏ג' טבת תשע"ה

‏25 דצמבר 2014

בס"ד                                                                                ‏

 

לכבוד

עודד רביבי                             -      ראש המועצה

                                          

שם תפקיד שם תפקיד

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                          

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', יג' בשבט  (2.2.15) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

 

-לבדוק עם משה פרויקטים חדשים

-חוק עזר לשמירה

-חוק עזר ללוחות מודעות

- פרס ירושלים תשע"ה

-נכסים בהם יש יותר מיחידת משנה אחת

-מינוי אורית סמואלס לחברת מועצה-בעקבות התפטרות בקי אבנר

-הסעות תלמידים בבתי הספר באפרת

- עדכוני גזברות

-מחוננים באפרת

-אישור אבי מוסקוביץ כחברה במועצה הדתית.

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים