בס"ד

‏‏ל' ניסן תשפ"א

‏‏‏‏‏‏‏12 אפריל 2021

לכבוד:

עודד רביבי                        ראש המועצה

אבי חדידה          -             חבר מועצה                        אורית סמואלס                -                 חברת מועצה

דובי שפלר           -             חבר מועצה                        מנחם שפיץ                       -              חבר מועצה

תמר עמר             -             חברת מועצה                     אברהם בן צבי                  -              חבר מועצה

נאוה כץ               -             חברת מועצה                     עו"ד עקיבא סילבצקי       -              יועץ משפטי

צורי דותן            -             חבר מועצה                        שרון הורוביץ                    -              גזבר המועצה

אפרת גנטק         -             חברת מועצה                     תמיר פוגל                         -              מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -             חבר מועצה                        מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ז' אייר, 19.4.2021 שתתקיים במטה הנוער.

על סדר היום:

18:30 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

  • ועדת הקצאות
  • מדיניות אכיפה
  • אישור פרוטוקולים 7.9.20,  7.12.20  ,31.1.21
  • ישיבת שבות ישראל
  • ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים