‏‏‏ח' חשון תשפ"ב

בס"ד

‏‏‏‏‏‏‏‏14 אוקטובר 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ב חשון 18.10.2021 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

 

על סדר היום:

 

19:00 -   ועדת תכנון ובניה  

19:30 -   ישיבת מועצה:

 • 2 שאילתות
 • הצעה לסדר היום בנושא דוד בדין
 • הצעה לסדר היום בנושא מינוי נציגי המליאה לוועד המנהל של מרכז קהילתי אפרת.
 • הצעה לסדר יום בנושא הצעה של סיעת שומרי הסף – אפרת למנות את גב' נעמית לוויט כחברה בוועד המנהל של עמותת מרכז הקהילתי אפרת, וזאת כנציגת ציבור מטעם מליאת המועצה.
 • הצעה לסדר יום בנושא מתן היתרי בנייה לתושבים פלסטיניים באזור C ביהודה ושומרון בכלל, ובאזור גוש עציון וסביב שטח השיפוט המוניציפלי של אפרת בפרט.
 • הצעה לסדר יום בנושא מתן הוראה לדובר המועצה, להוציא הודעה לתקשורת מטעם מליאת המועצה בעניין מתן היתרי בנייה לתושבים פלסטיניים באזור C ביהודה ושומרון בכלל, ובאזור גוש עציון וחירבת זכריה בפרט.
 • ועדת שמות
 • המלצות ועדת תחבורה
 • הצטרפות לועדת תנועה ותחבורה
 • פיילוט חניה בתשלום
 • בקשה להקמת ועדה לבדיקת הכנסות עם מועצת גו"ע
 • המלצות ועדת הקצאות
 • תב"רים
 • הוצאת היתר הריסה לקראוונים של נטע שורק
 • עדכוני ראש המועצה

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים