לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,
הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ח' שבט (14.1.2019) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

  • 19:00 – ועדת תכנון ובניה
  • 20:00 -  ישיבה שלא מן המניין לאישור התקציב
  • 20:30 - ישיבת מועצה


אישור תקנון חברה כלכלית
הרשאה לתכנון
פרוגרמה לתכנון העיטם
עדכון ישיבה תורנית לצעירים
ערים תאומות
ועדת שמות
אישור פרוטוקול ישיבת מועצה נובמבר 2018
אישור תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים