בס"ד

‏‏כ"ה תמוז תשפ"א

‏‏‏‏‏‏‏05 יולי 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ג' אב , 12.7.2021 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

  • אישור דו"חות כספיים חברה כלכלית
  • סטאטוס פרוייקטים חברה כלכלית
  • חוק עזר מבני ציבור
  • הרכב מועצה דתית
  • אישור פרוטוקולים

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

          מר עוזי שניר – חבר מתרגמים