בס"ד

‏‏יום חמישי יב' סיון תשפ"ג

‏‏‏‏‏‏‏‏01 יוני 2023

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב',  כג סיון  12.6.2023  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

 

על סדר היום:


 

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 9.1.2023
  • אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין אישור תקציב 9.1.2023
  • אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/3/2023
  • הצגת מרכז חוסן
  • תב"רים
  • עדכוני ראש מועצה

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
 

     שרון הורביץ

גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול