בס"ד ‏

 

לכבוד

עודד רביבי - ראש המועצה

 

 

שם תפקיד שם תפקיד

בקי אבנר

- חברת מועצה

נעמה טל

- חברת מועצה

מנחם שפיץ

- חבר מועצה

מיכאל דהן

- חבר מועצה

דורון כהן

- חבר מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי -

- יועץ משפטי

דובי שפלר

- חבר מועצה

שרון הורביץ -

גזבר המועצה

אבי חדידה

- חבר מועצה

תמיר פוגל -

מבקר המועצה

דבורה מלכי

- חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב' , י"ב אייר   (12.5.14)    שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

-        בית ספר של הקיץ

 

-        חתונה באפרת

 

-        עבודות פארק הזית

 

-        המלצות ועדת תנועה ותחבורה

 

-        אישורי תב"רים

 

             ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים