בס"ד  א' אייר תשע"ט  06 מאי 2019

 

לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,
הנדון: זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ג חשון, 11.11.2019 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

  • 19:15- ועדת תכנון ובניה
  • 20:00 - ישיבת מועצה


אישור פרוטוקול ישיבת מועצה יוני, יולי, אוגוסט 2019
הצעות לסדר היום
פרידה מחברי מועצה דתית
אורבניקס
הצגת תיירות אפרת
תמיכה בעמותות בי"ס באפרת
אישור חוזה עמותת "זמר הזית"
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים